Hãy đến cùng Giêsu

Công Giáo - Mời Vào

Đi với người khôn, ắt sẽ nên khôn,
chơi cùng kẻ dại, sẽ mang lấy hoạ. (Cn 13,20)

Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng?
Thưa phải tuân theo lời Chúa dạy. (Tv 119,9)

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. (Tv 126,5)

Mẹ hiện ra


SƠ LƯỢC NHỮNG LẦN MẸ MARIA ĐẾN VỚI CON CÁI TRẦN GIAN
ĐƯỢC GIÁO HỘI NHÌN NHẬN HOẶC CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHẬN
(TỪ 1214 ĐẾN NAY)

Giêsu, Maria, Giuse, 
con mến yêu, 
xin cứu rỗi các linh hồn
Mẹ Maria Đồng Trinh Vô Nhiễm

Thánh Nữ vinh hiển chốn trời cao
Dịu hiền xinh đẹp không sánh ví
Tâm hồn khiêm hạ Chúa mến thương
Đầu thai vô nhiễm không tỳ vết
Trọn đời trinh sạch muôn vẹn toàn
Chúa thương Chúa chọn Mẹ Con Chúa
Hồn xác lên trời mãi hiển vinh

Tấm lòng Mẹ hiền thương người thế
Chan chứa dư tràn muôn phúc ân
Ngoài Chúa ra không ai bằng Mẹ
Yêu thế nhân yêu hết mọi người
Muôn hiệu cao vời Chúa thương ban
Mẹ bảo Mẹ không màng chi hết
Chỉ mong ý Chúa được vui lòng

Mọi bề Mẹ đều theo ý Chúa
Nên Mẹ được vẻ vang giữa muôn người
Chúa cho Mẹ được muôn phần vinh phúc
Muôn vàn thần thánh không ai sánh bằng
Là mẫu gương khôn ngoan tuyệt vời
Cho muôn người cho muôn thế hệ
Hãy mau theo dẫn bước Mẹ hiền
(Thứ Bảy ngày 1 tháng 1 năm 2011 – BNTT.HG)

MỤC LỤC:

 
Tác giả: Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi + Hình ảnh + ...Về cùng Giêsu